NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Fonder och stiftelser

För personer med funktionsnedsättning finns det fonder och stiftelser att söka pengar ifrån. Dessa riktar sig till olika grupper och därför ser kraven olika ut för att kunna få bidrag.

 

 

Det kan vara svårt att hitta information om vilka fonder som finns att söka. Ett tips kan vara att ta kontakt med någon intresseförening. De kan ha information om vilka fonder som finns att söka utifrån funktionshinder.

 

Man kan också ta kontakt med kommunen, svenska kyrkan eller lokala organisationer för att fråga efter om de känner till några fonder att söka bidrag ifrån.

 

Vissa landsting sköter också fonder och stiftelser. För att få mer information kan man kontakta en kurator på sin vårdcentral eller den mottagning man brukar besöka för att få mer information om hur det ser ut i sitt landsting.

 

Allmänna arvsfonden

 

På allmänna arvsfondens hemsida finns ett axplock av fonder och stiftelser att söka pengar ifrån. Läs mer här.

 

Länsstyrelsen

 

I länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan man söka efter stiftelser och fonder utifrån ett visst län eller en kommun. Läs mer här.

 

Majblomman

 

Majblomman kämpar mot barnfattigdom och för att barn i Sverige ska få det bättre. Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till barn upp till 18 år. Bidragen kan betala till exempel fritidsaktiviteter, glasögon, en cykel eller något annat som är viktigt för barnet. Bidragen söks från den lokala Majblommeföreningen. Läs mer här.

 

Bibliotek

 

På biblioteken finns böcker om fonder och stiftelser att låna. Det kan också finnas tillgång till databaser för att söka efter fonder. Man kan kontakta ett bibliotek för att höra vad de kan hjälpa till med