NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

NPF-guiden

 

Kunskapsbristen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i kombination med bristande samhällsresurser och samordning gör att många barn och unga med NPF inte får den hjälp de behöver. På Trygg-Hansa försäkrar vi hälften av alla individuellt försäkrade barn och varje dag möter vi föräldrar till barn och unga med NPF - vår förhoppning är att denna sajt, npfguiden, ska kunna hjälpa fler med vägledning och kunskap.

Familjehjälpen

Familjehjälpen är en unik service för dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar. Det kan vara så att ditt barn har råkat ut för ett olycksfall, är utsatt i skolan eller har en sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel en förvärvad hjärnskada, diabetes eller ADHD. Det kan också vara så att du funderar över om ditt barn har en diagnos eller att ni väntar på utredning.

Diagnoser och symtom

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsbegrepp för ett antal diagnoser som drabbar många och som ofta inte syns på utsidan, såsom ADHD, Aspergers syndrom, Autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Dessa funktionsnedsättningar medför många olika symptom och det är inte ovanligt att ha flera diagnoser i kombination.

Samhällets stöd

Om du eller någon i din familj har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) så finns vissa rättigheter till stöd från samhället. Det kan till exempel handla om ekonomiska ersättningar, stöd i skolan eller möjlighet till avlastning.

I vardagen

Att vara förälder till ett barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF kan innebära utmaningar som många gånger ställer höga krav på alla familjemedlemmar. Det finns många situationer och omständigheter som kan göra att vardagen inte alltid fungerar smidigt. Här hittar du artiklar med tips som kan underlätta vardagen för dig som förälder eller dig med en neuropsykiatrisk diagnos.

Tips och inspiration

Ibland kan man känna sig ensam och isolerad i sin NPF-diagnos och även som förälder. Men trots att det finns många utmaningar med att ha NPF så kan det också vara en styrka. Här hittar du inspiration i form av artiklar, podcasts, böcker och filmer, eller länkar till bra webbsidor. I dessa länkar samlar vi fina, spännande och intressanta tips som visar att det finns många positiva saker med NPF, och framför allt: man är inte ensam med sin diagnos.