NPF-guiden

Kunskapsbristen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i kombination med bristande samhällsresurser och samordning gör att många barn och unga med NPF inte får den hjälp de behöver. På Trygg-Hansa försäkrar vi hälften av alla individuellt försäkrade barn och varje dag möter vi föräldrar till barn och unga med NPF - vår förhoppning är att denna sajt, npfguiden, ska kunna hjälpa fler med vägledning och kunskap.

Utbildning för vuxna

Ibland kan man även behöva extra stöd som vuxen. Det finns stöd att få i olika omfång beroende på utbildning.

Det finns många olika typer av utbildningar man kan välja för studier i vuxen ålder. Vilket sorts stöd man kan få beror på bestämmelser inom olika utbildningsformer.

Extra anpassningar

Precis som i grundskolan kan man få extra anpassningar i vuxenutbildningar, men inte särskilt stöd. Utbildningar där man kan få extra anpassningar är kommunal vuxenutbildning (Komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi).

Pedagogiskt stöd vid universitet och högskola

Vid de flesta universitet och högskolor finns en särskild samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder som påverkar studierna. Med samordnaren kan man diskutera sina studieplaner och eventuella behov av stöd eller anpassningar.

CSN

Om man har en funktionsnedsättning som försvårar sina studier, kan man i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad man faktiskt läser. Då kan man exempelvis få studiemedel för studier på heltid även om man bara läser på 75 procent av heltid.

CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall. För att kunna få studiemedel för en högre studietakt än vad man läser, måste följande stämma in:

• Man måste lägga ner mer tid än normalt på sina studier på grund av sin funktionsnedsättning.

• Man har utnyttjat alla stödåtgärder som skolan erbjuder, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.

• Man har intyg som styrker sin funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker.

Studievägledning

Om man är osäker på vad som gäller för den utbildningen man vill söka kan man ta kontakt med en studievägledare. Man hittar en studievägledare via skolan man går på. Annars kan man kontakta ett universitet eller högskola som ofta har studievägledare, man behöver inte läsa på just den högskolan för att prata med vägledaren där. Man kan också ta hjälp av kommunens vuxenutbildning som ofta har studievägledare, som hittas på kommunens webbsida. I större städer finns det ofta ett särskilt vägledningscentrum där man kan få kontakt med studie- och karriärvägledare. Man hittar stadens vägledningscentrum exempelvis genom att använda sökmotorer som Google för att söka på ”vägledningscentrum” samt namnet på sin egen stad.

Arbetsförmedlingen

Det finns även utbildningar att söka via Arbetsförmedlingen. Kontakta dem för råd och stöd kring hur man går till väga.
Källa: Skolverket.se, Studeramedfunktionshinder.nu, Csn.se, Studera.nu, Allastudier.se