NPF-guiden

Kunskapsbristen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i kombination med bristande samhällsresurser och samordning gör att många barn och unga med NPF inte får den hjälp de behöver. På Trygg-Hansa försäkrar vi hälften av alla individuellt försäkrade barn och varje dag möter vi föräldrar till barn och unga med NPF - vår förhoppning är att denna sajt, npfguiden, ska kunna hjälpa fler med vägledning och kunskap.

Tips

Det finns andra saker man kan tänka på när det kommer till skolan som annars kan vara lätt att glömma. Här har vi samlat några användbara tips.

Stadieövergångar

Ibland kan stadieövergångar, som till exempel från mellanstadiet till högstadiet, kan bli svåra för barn med funktionshinder. Prata gärna med skolan i god tid så att information förs över till den nya skolan eller läraren. Ibland sköter läraren den överföringen själv. Annars bokar man in ett möte där föräldrar, överlämnande skola samt mottagande skola deltar för att planera och prata om hur man kan göra övergången så bra som möjligt. Eleven deltar om det är lämpligt utifrån ålder och mognad.

Undantagsbestämmelsen

Enligt skollagen har lärare möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygsättning om det finns särskilda skäl. Det handlar om elever som har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Läs mer om undantagsbestämmelsen här.

Särskilt begåvade

Särskilt begåvade elever är en grupp elever som behöver stimulans och utmaning för att behålla lusten att lära. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för att stötta skolan så att de kan bättre tillgodose dessa elever. Materialet hittar man här.

Källa: Skolverket.se