NPF-guiden

Kunskapsbristen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i kombination med bristande samhällsresurser och samordning gör att många barn och unga med NPF inte får den hjälp de behöver. På Trygg-Hansa försäkrar vi hälften av alla individuellt försäkrade barn och varje dag möter vi föräldrar till barn och unga med NPF - vår förhoppning är att denna sajt, npfguiden, ska kunna hjälpa fler med vägledning och kunskap.

Stöd i skolan

shadow

Skolan är viktig för lärandet och den personliga utvecklingen. Många föräldrar och unga vuxna har tankar och funderingar kring hur man ska klara av skolan.

Att ha NPF kan påverka skolgången. Många föräldrar är ofta oroliga för sina barn och upplever att de blivit dåligt informerade om vilka rättigheter barnet har till stöd i skolan. Om ett barn har svårt med skolan av t ex en funktionsnedsättning ska man enligt skollagen få stöd och hjälp. Det finns även hjälp att få när man som vuxen studerar vid exempelvis universitetet.

För mer information om vad som står i skollagen och andra bestämmelser som rör skola och förskola, kan man vända sig till Skolverkets upplysningstjänst. Läs mer här.

Källa: Skolverket.se, Rapport: ”Behov i familjer med barn som har en neuropsykiatrisk diagnos” – Augur för Trygg-Hansa.