NPF-guiden

Kunskapsbristen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i kombination med bristande samhällsresurser och samordning gör att många barn och unga med NPF inte får den hjälp de behöver. På Trygg-Hansa försäkrar vi hälften av alla individuellt försäkrade barn och varje dag möter vi föräldrar till barn och unga med NPF - vår förhoppning är att denna sajt, npfguiden, ska kunna hjälpa fler med vägledning och kunskap.

Hjälpmedel i skolan

Om man har NPF kan det ibland behövas särskilda hjälpmedel som hjälper till med skolgången. Det är landstinget, regionen, kommunen och skolan som delar på ansvaret för att se till att man får hjälpmedel i skolan.

De hjälpmedel man kan få i skolan är antingen personliga hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning.

Personliga hjälpmedel

Personliga hjälpmedel i skolan är det som eleven behöver för att kompensera sin funktionsnedsättning och kunna delta i undervisningen och andra aktiviteter. Landstinget, regionen eller kommunen ansvarar för de personliga hjälpmedlen. Detta ansvar inkluderar elever i förskolan, grundskolan (inklusive särskolan), gymnasieskolan, högskolan/universitetet och statlig och kommunal vuxenutbildning. Folkhögskolan är inte inräknad.

Läromedel

Om man är elev med en funktionsnedsättning har man ibland behov av anpassade eller särskilt utvecklade läromedel. I grundskola, inklusive särskola och specialskola, gymnasieskolan samt de fristående skolor som står under statens tillsyn, är det skolan som enligt skollagen ska skaffa och finansiera läromedel.

Grundutrustning

Grundutrustning som behövs för att man ska kunna delta i verksamheten, till exempel bord och stolar, är skolans ansvar.

Hur får man hjälp?

För att få ett personligt hjälpmedel behöver man träffa en förskrivare det vill säga någon inom vården som bland annat utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel. Det kan vara inom landstingets syn-, hör- eller habiliteringsverksamhet. Har man en kontakt inom vården så kan man vända sig till den personen för att få veta mer. Har man ingen pågående  kontakt så kan man i första hand vända sig till hälsocentralen.

Läs mer om personligt hjälpmedel här.

Man ska ta kontakt med en lärare eller med rektorn om det gäller läromedel, utrustning och pedagogiska hjälpmedel. Man kan också kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som även har en söktjänst där man kan hitta läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang.

Källa: 1177.se