NPF-guiden

Kunskapsbristen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i kombination med bristande samhällsresurser och samordning gör att många barn och unga med NPF inte får den hjälp de behöver. På Trygg-Hansa försäkrar vi hälften av alla individuellt försäkrade barn och varje dag möter vi föräldrar till barn och unga med NPF - vår förhoppning är att denna sajt, npfguiden, ska kunna hjälpa fler med vägledning och kunskap.

Gymnasium

Även elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas av skollagen. Elever på gymnasiet har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd.

Vilken typ stöd man behöver beror precis som i grundskolan på konsekvenserna av funktionsnedsättningen samt om man uppnår sina kunskapsmål. Läs mer här om vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär.

Skillnaden från grundskolan är att det särskilda stödet kan ges på andra sätt när man går i gymnasieskolan. En elev i gymnasieskolan kan ha rätt att gå om en kurs, få ett individuellt anpassat program, få ett program reducerat, få förlängd undervisning, få gå i specialklass och få studiehandledning på modersmålet.

Om man på grund av sin funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller gymnasiet så kan man from juli månad det år man fyller 19 år ansöka hos Försäkringskassan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Det är en ekonomisk ersättning med syftet att ge elever en möjlighet att slutföra sina studier.

Om man inte är nöjd med det stöd man erbjuds finns det flera vägar att gå, läs mer här .

Källa: Skolverket.se