NPF-guiden

Kunskapsbristen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i kombination med bristande samhällsresurser och samordning gör att många barn och unga med NPF inte får den hjälp de behöver. På Trygg-Hansa försäkrar vi hälften av alla individuellt försäkrade barn och varje dag möter vi föräldrar till barn och unga med NPF - vår förhoppning är att denna sajt, npfguiden, ska kunna hjälpa fler med vägledning och kunskap.

Färdtjänst

Om man inte är nöjd med hur färdtjänsten fungerar kan man framföra sina klagomål till olika instanser. Har man fått ett avslag går det att be om omprövning i två led.

Om man inte är nöjd med färdtjänsten ska man oftast vända sig till den som ansvarar för färdtjänsten. Det vill säga antingen till kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I vissa fall kan man behöva vända sig direkt till den leverantör som utför färdtjänsten. Det kan i sådana fall vara bra att samtidigt framföra sitt klagomål till kommunens färdtjänsthandläggare.

Om man har fått ett beslut om färdtjänst som man inte är nöjd med är den beslutande instansen alltid skyldig att ompröva sitt beslut. Vanligtvis är det en kommunal nämnd.

Om man inte är nöjd med kommunens eller den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om riksfärdtjänst eller färdtjänst kan man överklaga till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.